2020-02-18 15:18:21

Unity Game Developers

Việc làm mới nhất và hấp dẫn tại Bazooka Studio Với kế hoạch và mong muốn trong năm 2018 đó là phát triển những sản phẩm chất lượng cao Bazooka mong muốn chào đón thành viên mới có năng lực tốt phù hợp và nghiêm túc trong công việc và cùng nhau hợp tác để tạo hiệu quả tốt nhất.

1